24: Tuseter-Skolleborg

Målestokk: 1:10 000 og 1:15 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 1996, første gang 1972
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Terje Gudbrandsen
Digitalisert: Tormod Paulsen 2002
Kartbase: Håkaby-Lindtjern-Skolleborg
Tidligere løp: Vårpretten 1976 og -96
Terrenginformasjon: Åpen og meget lettløpt furuskog uten stier. Småkupert og detaljrikt med mange myrer. Et parti med en større skråli i øst. Spesielt fint tidlig på våren, på ettersommeren mye høyt gress i myrene. En del hogst de seinere årene.
  24 Tuseter Skolleborg

  • Siste nytt

  • Mest sett