25: Halden sentrum (sprint)

Målestokk: 1:4 000
Ekvidistanse: 2m
Utgitt: 2014, 2007
Synfaring/revidering: Matthieu Puech 2014, Joacim Carlsson 2007
Digitalisert: Matthieu Puech 2014, Joacim Carlsson 2007
Kartbase: Halden by
Tidligere løp: Norwegian Spring 2007 og 2014.
Terrenginformasjon: Halden sentrum nord for Tista. Sentrumsbebyggelse og boligområder. Noen mindre skogsområder og parker.
   25 Halden Sentrum