27: Fredriksten Festning

Målestokk: 1:4 000
Ekvidistanse: 2m
Utgitt 2015
Synfaring/revidering: Morten Dalby, Morten Berglia 2015
Digitalisert: Morten Dalby, Morten Berglia 2015
Tidligere løp:

Vårpretten 1972, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Millitært VM 1978 og O-festivalen 1991.
Worldcup sprintstafett 2015.

Terrenginformasjon: Festningsområde med mange spesielle detaljer. Åpen og halvåpne områder med mange veier og stier. Store høydeforskjeller ned mot byen.
 

27 Fredriksten Festning 1

27 Fredriksten Festning 2