28: Hovsfjellet

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2002, første gang 1973
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Bakken og Helgesen, Yngvar Nilsen og Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2001
Kartbase: Hovsfjellet/Ystehede
Ny revidering: Øyvind Helgerud 2002
Tidligere løp: Vårpretten 1972, -79, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Mil. VM 1978 og O-festivalen 1990.
Terrenginformasjon: Variert med et nærområde til festningen og byen og mer storkupert skogsterreng med mange stup og skrenter. Åpne lettløpte fururabber på toppene. En del tett skog og hogst mellom ryggene. Flere stier og veier skjærer gjennom hele området. Terrenget her bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustrien.
  28 Hovsfjellet

  • Siste nytt

  • Mest sett