Målestokk: 1:5000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2004
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004
Digitalisert: Morten Dalby 2004
Tidligere løp: Finale Østfoldsprinten 2004
Terrenginformasjon: Variert område med bebyggelse, et lettløpt og diffust skogsparti, en større frodig bekkedal og mer lettløpt skog. For å få litt flere postdetaljer er minstemålet på steiner og høydepunkt lavere enn på 1:10000 og 1:15000 kart. Rotvelt og lyktestolper er også tegnet inn.
  26 Strupe sprint