Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

30: Iddefjordfjella

Målestokk: 1:10 000 og 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt:

2015 (ca 5,5 km2 nytegnet)
2010, 1997, første gang 1992

Synfaring/revidering:

Yngvar Nilsen 1997, 1992
Olav Lundanes, Maths Carlsson, Morten Dalby 2010
Jussi Silvennioinen 2015 (ca 5,5 km2 nytegnet)

Digitalisert: Astrid Bjørnerød 1997
Jussi Silvennoinen 2015
Kartbase: Iddefjordfjella
Tidligere løp: Vårpretten 1992 og -97. Norwegian Spring 2010.
Terrenginformasjon: Øvre og østre del er åpen med lettløpt furuskog. Moderat kupert og detaljrikt med mange myrer. I det vestre partiet er det flere større skrålier med sterk kupering. Terrenget her bærer sterkt preg av gammel steinhoggerindustri og har et kontinentalt preg med gode veivalgsmuligheter.
 

30 Iddefjordfjella

30 Iddefjordfjella 2