Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

8: Korset

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2017
Synfaring/revidering: Tiago Aires
Digitalisert: Tiago Aires
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårspretten 1985, 1989. Åpen Nordisk landskamp 1987.
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog, men også tettere partier og noe hogst.
 

8 Korset 1

8 Korset 2