50 000 aktive o- løpere i Norge?

Norges O- forbund har startet en prosess mot å nå et mål om 50 000 aktive o- løpere i Norge i løpet av noen år. Hvordan kan du og jeg bidra her?

Først og fremst kan man delta på et regionalt utviklingsseminar som blir arrangert i løpet av november over det ganske land, påmelding her. Her vil representanter for NOF delta og dette er en glimrende anledning for alle som føler de har noe å bidra med eller kunne påvirke de sentrale krefter, til å fa fram sine tanker og meninger. Likefullt vil det være en fin anledning for NOF til å informere om sine tanker og ideer fremover tilbake til klubbene.

Det er bl.a. sterke meningsutvekslinger på OPN.NO i forbindelse med artikler og mange ser ut til å ha gode og konstruktive forslag til tiltak. Selv om noen til tider blir litt for mye personrettet og kanskje tar mannen i stedte for ballen. Men for NOF tror jeg det kan være lurt å lytte og lese her, slik at man har et bakteppe før man går i gang med de regionale samlingene. For her kan du og jeg møte opp personlig og samtidig få fram en god diskusjon. Derfor tror jeg at for alle foreninger, er det viktig å stille med et bredt utvalg av folket i klubben på regionsamlingene. 

I Halden SK har vi hatt en desentralisert klubbutviklingsprosess i gruppene i det siste året, med tanke på rekruttering, toppidrett og klubbvirksomhet forøvrig. Dette er en utviklingsprosess vi har kjørt i snart 20 år og det startet med et samarbeid med Østfold Idrettskrets i 1992. Siden den gang har alle resultater, både kvantitativt og kvalitativt hatt positive virkninger. Både for elitevirksomheten og for rekrutteringsvirksomheten i klubben.

For vår og andres del tror jeg det er viktig at man deltar med sentrale tillitspersoner på disse samlingene og at alle klubbene i regionen stiller mannsterkt opp. Og ikke minst at personer som nødvendigvis ikke har verv etc, men sterke meninger også tar mot til seg og blir med. Ikke bare skriver leserinnlegg under anonyme flagg, men blir med på diskusjonene.

Selv har jeg opp igjennom årene hatt mye glede av innspill og tanker fra andre i forbindelse med prosjekter og opplegg man har drevet med. Noe som har vært med å utvikle de sakene man har hatt en hånd på, til å bli bedre.

For dette prosjektet vil egentlig favne alle, enten om man skal ha med en nybegynner på 10 år, en ungdom på vei ut av systemet eller en H21A løper som har fått unger og travelt med sitt i det daglige. Og ikke minst 40-50-60 åringer som faktisk kan o-sporten og var med på den gylne tida på 70- og 80tallet da hele folket kom ut i skogen med kart og kompass. 

Vi sees.

 

Jens Erik Mjølnerød
Leder sponsorutvalget Halden SK
(PS.. Dette er personlige meninger og betraktninger)