Analys sprint-intervaller i centrum

Jag har mätt upp vägvalen från sprint-träningen i Halden centrum och klistrat in dem nedan.

Om du ska springa banan senare, se inte på bilderna nu! 

Trackingen från träningen finns hos Loggator (de flesta hade väst på sig men inte alla så precisionen varierar).

Det är inte alltid det kortaste vägvalet som är snabbast. Underlaget, stigningen, antalet svängar, smala passager, egen teknisk skicklighet... påverkar löphastigheten. 

1

I många fall skiljer det bara någon meter, och det gäller att bestämma sig direkt och genomföra felfritt, men det finns också några sträckor där man kan tappa 5+ sekunder på att välja fel.
Som banläggare vill man stressa löparen genom att tvinga den att ta många beslut. Majoriteten av vägvalen är det nästan ingen skillnad på, men om banan är bra, dyker det också upp några sträckor med vägval där det skiljer mer och löparen "straffas" med större tidstapp om den tar fel. På årets VM kom ett sådant avgörande vägval redan till första kontrollen. Många löpare förlorade 15+ sekunder redan där. Se gärna på trackingen från VM

3

4

M1

5

10

14

19

22

23

25

26

27

M6