Under første etappen av O-Ringen i Arvika fikk en av Halden SK sine løpere et illebefinnende i målområdet etter sitt løp og trengte medisinsk assistanse. Løperen er nå utskreven fra sykehuset og mår etter omstendighetene bra. Det er fortsatt noe uavklart hva som var orsaken og hvor alvorlig situasjonen var.

Vi vil med dette rette et takk til det medisinske teamet ved O-Ringen, sykehuset i Arvika for god oppfølging i etterkant og til våre egne løpere Kine Hallan Steiner og Marianne Dæhli for støtte underveis. Evt spørsmål kan rettes til sportslig leder i HSK, Emil Wingstedt.