Omsider er det blitt skrevet bok om gründeren Christian August Anker (1840-1912). Det er helt utrolig hva denne mannen har skapt. Hyggelig er det at forfatteren Ole Anker-Rasch omtaler Ankers interesse for "Haldens Skiklub".

Som mange vet, regnes han som Halden Skiklubbs "far". Helt konkret var han i allefall en av stifterne av klubben. Det sies at han arrangerte skirenn i Halden før Skiklubben ble stiftet. Skiløping var ikke mye utbredt på slutten av 1800-tallet, men gründeren viste interesse for det også.At han betydde mye for klubben i de første årene av dens historie, er der ingen tvil. I 1909 kostet han for egen regning påbygget som i dag utgjør "klubbrommet". Påbygget besto av to rom, nemlig Dameværelse med inngang bak salgsdisken og Herreværelse. I tillegg kostet han på staller. Christian August Anker døde i 1912. Han er hedret med bilde på veggen i Klubbrommet mellom Skiklubbens æresmedlemmer.