Høiås holdes fortsatt stengt

Høiås

På kveldens hovedstyremøte besluttet Halden SK at Høiås og garerobene fortsatt holdes stengt. En ny vurdering vil gjøres før høstferien. Det gjøres unntak for Gubbegjengen på tirsdag og noe utleie / bruk etter avtale. Vi vil likevel oppfordre alle til å møte opp på Høiås for trening på torsdager - trening foregår i de faste gruppene, eller å legge turen innom på en annen dag. Langs alle hovestier inn i marka er det nå også informasjonsskilt med turforslag. Hovedstyremøtet vedtok også å utvide stillingen til trener slik at vi kan opprettholde et godt treningstilbud til våre medlememr.