HjortsbergStolpejakten 2021 i Halden, starter nå på lørdag. 72 stolper er klare på lørdag morgen den 27-3, og brosjyre er kommet fra trykkeriet. Alt kan lastes ned digitalt fra APP til Stolpejakten, men du kan få en gratis kart-versjon dersom du ønsker dette. Vi har plassert ut eksemplarer på KIWI Brødløs, og du kan hente ditt kart der.
Det vil også bli satt opp flere steder hvor du kan hente din papirutgave. Vi vil komme nærmere tilbake med mer detaljert hvor dette vil bli. Trolig på Venåshytta og i nærområdene rundt.
Er det noen som behøver til trening og undervisning, ta kontakt med Gudmund eller Jens Erik.
Årets Stolpejakt er i år et samarbeid mellom Gimle IF og Halden SK. Nytt i år er blant annet at det er en del stolper ute i marka. Vi har satt ut stolper fra Hjortsberg og nordover inn i Venåsmarka.
De fleste av stolpene er dog i tradisjonelle urbane områder, men for dere som også synes det er fint å komme litt ut i marka, har vi i år muligheter for dette.
I tillegg har vi dette året benyttet oss av Halden sentrum syd og områder i på Fredriksten festning.
Vi må henstille alle deltagere å vise hensyn, både med hvor man parkerer og at man ikke forstyrrer privatlivets fred. Så vær varsom med hvilke ruter og veivalg dere tar for å finne årets stolper.
I tillegg må vi også henstille til ikke å berøre stolpene, men kun scanne eller notere kode på stolpen i behørig avstand. Selvfølgelig at man også holder nødvendig avstand til andre deltagere man måtte møte underveis.
Da ønsker vi dere alle en god tur og håper dere opplever mange fine turer.
Digital brosjyre finner du her: BROSJYRE_STOLPEJAKTEN_HALDEN_2021_1.pdf