Området rundt Ystehede er et av områdene i Halden med høyest tetthet av kulturminner. Idd og Enningdalen Historielag er svært engasjerte, og gjør en flott jobb med å synliggjøre og tilrettelegge en del av disse kulturminnene.

2. påskedag kl. 11 arrangerer Turorienteringsgruppa i Halden sammen med Historielaget en kulturminnevandring på Skriverøya. Representanter fra Historielaget og arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen vil fortelle om og vise kulturminnene i området, og arbeidet som gjøres med å skjøtte dem. Vi håper på fint vær og en spennende kulturvandring, som kan kombineres med å ta turorienteringspostene i området. Mer info finner du på
http://www.tur-o-halden.no/