Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

2: Tømmerås

Målestokk: 1:10000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2014, 2003/2004, første gang 1976 Gimle IF
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004
Digitalisert: Morten Dalby 2003
Ny revidering: Leif Roger Hultgreen 2014
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: WMOC 2003 og Norwegian Spring 2014
Terrenginformasjon: Variert område med få myrer. Hovedsakelig furuskog. Vestre del svært detaljrik og krevende, mens østre er slakere og rundere. Moderat kupering med god løpbarhet.
 

02 Tommeras1

02 Tommeras2