Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

28: Hovsfjellet

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2002, første gang 1973
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Bakken og Helgesen, Yngvar Nilsen og Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2001
Kartbase: Hovsfjellet/Ystehede
Ny revidering: Øyvind Helgerud 2002
Tidligere løp: Vårpretten 1972, -79, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Mil. VM 1978 og O-festivalen 1990.
Terrenginformasjon: Variert med et nærområde til festningen og byen og mer storkupert skogsterreng med mange stup og skrenter. Åpne lettløpte fururabber på toppene. En del tett skog og hogst mellom ryggene. Flere stier og veier skjærer gjennom hele området. Terrenget her bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustrien.
  28 Hovsfjellet