Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

29: Ystehedeåsen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001, første gang 1973
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Bakken og Helgesen, Yngvar Nilsen og Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2001
Kartbase: Hovsfjellet-Sommero-Ystehede
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Terrenget bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustri.
 

 29 Ystehedeasen1

29 Ystehedeasen2